En indretningsskole med over 60 års frit flydende kreativitet

IndretningsAkademiet er en privat indretningsskole, hvor du kan uddanne dig til indretningsarkitekt. Skolen bygger på 60 års erfaring med uddannelse af indretningsarkitekter.

IndretningsAkademiet er en moderne indretningsskole, hvor vi har et stærkt fokus på at udvikle uddannelsens undervisningsmetoder og -materialer og lægger stor vægt på den løbende faglige inspiration og dialog mellem studerende og undervisere.

IndretningsAkademiet har uddannet indretningsarkitekter siden 1956. Indtil 2015 under navnet Akademisk Brevskole. Selve uddannelsen til indendørsarkitekt, som det hed dengang, regnes for at være begyndt d. 16. marts 1958. I 1985 fusionerede Akademisk Brevskole med Mønsteds Kursus, som var Danmarks største brevskole ved direktør Jørgen Sejersen. Jørgen Sejersen valgte dog i 1992 at koncentrere sig udelukkende om Akademisk Brevskole. I 2008 overtog Pia Skriver Holmer.

I dag er det indretningsarkitekt Mette Rørdam, der ejer og driver skolen, som hun overtog i 2014. I 2015 skiftede vi navn fra Akademisk Brevskole til det mere sigende "IndretningsAkademiet", og skolen fik samtidig et helt nyt visuelt udtryk. Ambitionen er at bygge videre på de gode traditioner og erfaringer fra den lange historie og samtidig udvikle skolen til en moderne og inspirerende uddannelsesinstitution.

"Jeg er vild med at få mennesker til at blomstre, så de styrker deres talenter og udnytter deres potentiale fuldt ud. Derfor var det oplagt for mig at gribe muligheden for at købe Akademisk Brevskole og videreudvikle den til en smuk og moderne indretningsskole, hvor de studerende får de bedste forudsætninger for at tilegne sig indretningsfaget og arbejde professionelt med de forskellige former for indretning." – Mette Rørdam.

Skolens ledelse

IndretningsAkademiet ejes og drives af Mette Rørdam, Indretningsarkitekt og direktør. Mette Rørdam overtog skolen i 2014.

Mette Rørdam er uddannet indretningsarkitekt på Skolen for Boligindretning, der i dag er en del af Danmarks Designskole. Hun har i mere end 30 år arbejdet professionelt med indretning af butikker, boliger, kontorer, hoteller, udstillingsstande mv. i indland og udland.

Før hun overtog Akademisk Brevskole og gjorde den til IndretningsAkademiet, har Mette Rørdam været censor for mange hundrede eksamensprojekter på uddannelsen til indretningsarkitekt.

"For mig handler indretning først og fremmest om mennesker, og det er den tilgang, jeg gerne vil give videre til vores mange studerende. Vi skal som indretningsarkitekter bruge vor viden til at indrette, så mennesker trives i deres omgivelser. Det kræver både stærke faglige kompetencer og en veludviklet evne til at observere, lytte og sætte sig i andres sted" – Mette Rørdam.

Medarbejdere

Skolens ledelse, lærere og eksaminatorer er alle uddannede arkitekter eller indretningsarkitekt.

Fast underviser og vejleder

Philippa Suenson er din faste underviser og vejleder gennem uddannelsen. Hun er uddannet arkitekt, MAA, og Indretningsarkitekt. Philippa Suenson har mange års erfaring med rollen som underviser i indretning og har været med til at planlægge undervisningsmateriale og opgaver. Du får skriftlig feedback på alle dine opgaver, og du kan også ringe til Philippa, hvis du har brug for at drøfte en opgave eller en udfordring på studiet.

Eksterne censorer

Eksamensprojekter bedømmes af eksterne censorer med uddannelse som arkitekt og indretningsarkitekt.

Øvrige medarbejdere

Skolen har i øvrigt tilknyttet konsulenter af forskellig art, bl.a. til it-support, kommunikation og design.

Persondatapolitik

Åbn persondatapolitik

Vores regler & vilkår

Åbn regler & vilkår
SE
/
DK
Få vores nyhedsbrev