uddannelse

Bliv professionel Feng Shui-rådgiver

Gå ned

Denne Feng Shui uddannelse er en rejse, som forener østens indretningstraditioner med den vestlige verden.
Det grundlæggende princip i Feng Shui er en filosofisk teori om, at indretning og arkitektur har det formål at skabe et harmonisk samspil mellem mennesker og deres omgivelser.

Uddannelsen løber over fem moduler, som giver dig indsigt, viden og værktøjer til at indrette for mennesker med udgangspunkt i deres trivsel.
Der kan være mange grunde til at søge råd og vejledning, når det handler om indretning.

Som privat kan der opstå et ønske om at lade boligen udtrykke mere af ens personlighed og livsstil, - og optimere de rammer, som måske over tid ikke er fulgt med den udvikling, man selv har været en del af.

Som virksomhedsejer er man måske blevet opmærksom
på, hvordan uigennemtænkte fysiske rammer kan påvirke medarbejdere i en negativ retning - hvorimod en velovervejet, harmonisk og æstetisk indretning, kan
løfte energien, minimere stress, og højne effektivitet
og samarbejde.

Feng Shui er en indretningsfilosofi som er blevet praktiseret i Østen i mere end 1.000 år, og anvendes den dag i dag.

Denne uddannelse fletter østens praksis og vestlig evidensbaseret forskning sammen, inspireret af bl.a. Gregg Braden, Danah Zohar, David Hawkins, Bruce Lipton m.fl. der alle repræsenterer den nye selvforståelse set i lyset af den nye bevidstheds spirituelle paradigme.

"Denne Feng Shui uddannelse tager udgangspunkt i en udvidet bevidsthed omkring, hvordan de fysiske rammer har et “sprog”, der kan påvirke os på et subtilt niveau. Igennem øvelser og eksempler, tilegner du dig værktøjer så du kan anvende, implementere og kombinere Feng Shui’ens østlige filosofi med den vestlige logik" - Bonna Ravn Thomsen.

Uddannelsens værktøjsvifte:

De fem moduler lærer dig at praktisere og kombinere østlige og vestlige indretningsmetoder. Som deltager på denne uddannelse vil du lære at udvikle din intuition, så den fremstår som et bæredygtigt og praktisk værktøj i arbejdet med indretning. Ud fra en mental og spirituel tilgang, kan du lære  at analysere rum og omgivelser.

Fold din intuition ud, og lær at bruge den som et levende værktøj til at skabe den bedst mulige indretning

Nye værktøjer til skabe en indretning, hvor energier kan yde en positiv indflydelse på omgivelserne

Du lærer at aflæse en bygnings indre konstruktion

Forståelse af hvordan indretningsprincipper kan skabe mulighed for større vitalitet

Metoder til at afkode og optimere indretningen i forhold til de ønskede mål

Værktøjer til at beregne omgivelsers energi - med henblik på at optimere trivsel, livskraft og velbefindende

Uddannelsens fokus

Uddannelsen retter sig særligt mod professionelt indretningspraktiserende, som ønsker at udvide deres arbejdsmetoder med bevidste værktøjer baseret på viden om vore fysiske omgivelsers energier. Energier - der subtilt og afgørende indvirker på menneskers velbefindende og trivsel.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 5 moduler. Vi dykker ned i, hvad en udvidet bevidsthed kan bibringe os, når den bruges som et værktøj til at skabe en dybere funderet individuel indretning.

Forud for de enkelte moduler, fremsendes et kompendie til gennemlæsning før start. Kompendiet gennemgås på den første mødedag, for at bibringe en større forståelse af, hvordan mennesker påvirkes af bl.a. arkitektoniske omgivelser.
Der arbejdes med, hvordan man gennem energetisk forståelse og Feng Shui principper, kan opbygge bevidste rammer for mennesker.

Deltagerne på uddannelsen får værktøjer som anvendes i et konkret udvalgt miljø. De enkelte cases gennemgås i klassen og der gives feedback i form af diskussioner med fokus på læring. Modulerne indeholder emner, som bygger videre på den faglighed deltagerne allerede er i besiddelse af.

Mød underviseren: Bonna Ravn Thomsen

"Min passion er at arbejde med Feng Shui, da jeg i mit eget liv har oplevet, hvordan ændringer i indretningen af boligen kan påvirke vores psyke og humør og dermed optimere vores livskvalitet."

I en periode af mit liv mødte jeg det, jeg kalder “Benspænderen”. Det, der på forunderlig vis, guider dig frem til din favoritposition, men som også kan være vanskeligt at forstå og integrere i dit liv. Dette scenarie har spillet mig et puds siden mit voksne liv startede: Eksistentielle kriser afløst af nysgerrige “aha-oplevelser”.  

I nogle af disse perioder stiftede jeg bekendtskab med Feng Shui - og jeg begyndte at eksperimentere i det små: Ved at arbejde med husets indretning oplevede jeg, at jeg kunne få ønsker til at gå i opfyldelse:
Det føltes nærmest magisk - som om Huset arbejdede for mig - som en opmærksom iagttager.
Det var forunderligt, sjovt og det lykkedes! Mit mål stod klart, jeg skulle: “Kombinere indretning igennem Feng Shui - med forretningsudvikling og udvidet bevidsthed”.

Relevante uddannelser:

International Feng Shui Consultant, Grand Master, Jes T.Y. Lim 

Master of Arts, Interior Design, Staffordshire University

LEED, Qatar Green Leaders 

BA.Int., International Business administration, Syddansk Universitet 

Technology, Innovation & Entrepreneurship, Qatar Science and Technology Park

Master of Fine Arts, MfA, Produktdesign, Designskolen i Kolding 

"I dag er det derfor min vision at opbygge helsebringende, glædesfyldte, smukke og velfungerende interiører, der aktivt forstærker menneskers bedste sider, - både i hjemmet og på arbejdet."  
Bonna Ravn Thomsen.

Uddannelsens temaer

Vi arbejder med forudsætningerne for at bruge uddannelsen til at opbygge en forretning og kan efter behov tage udgangspunkt i den enkelte deltagers forretningsmodel.

Den erhvervede viden og de værktøjer deltagerne udvikler gennem forløbet, kan efterfølgende anvendes som teoretisk rådgivning. En rådgivning som desuden kan kombineres med praktiske hands-on forløb, for klienter, der kan opleve at de fysiske omgivelser efterlader nye og ændrede energimæssige fordele.

I de enkelte moduler arbejdes der med, hvordan rapportformulering, rådgivning og projektforløb kan udfærdiges på baggrund af de tillærte kompetencer. Dette kan f.eks, tage udgangspunkt i de enkelte deltageres konkrete indretningsopgaver.

Hvert modul afføder en hjemmeopgave, som på den næste mødedag gennemgås og diskuteres.
Opgaven løses med udgangspunkt i deltagerens eget hjem og eventuelle beboere. På den måde kan
de integrerede forandringer opleves bevidst.

Temaerne er bl.a.:

Paradigmeskiftet i naturvidenskaben

Yin Yang og de fem elementer

Fysisk, mental og følelsesmæssig trivsel
og velvære

Opbygning og udnyttelse af chi-energi

Energetiske redskaber i kombination med
det byggede miljø

Læren om Bagua: Hvordan kan boligen arbejde for beboeren?

Muligheder der kan flyde til dig

Hvordan man finder energimæssig støtte i boligen

Bevidsthed om specifikke rum og særlige steder i huset: Hvad er fordelagtigt design for beboeren

Menneskets trivsel i naturens omskiftelighed

Powerpositions

Bevidsthed om og aktivering af indretningen

Dine kompetencer løftes

Dette kan du tilbyde efter endt uddannelse

Når du har gennemført de fem moduler, kan du tilbyde Feng Shui-rådgivning som grundlag for din indretningspraksis.

Du kan redegøre for fordelene ved at anvende en kombination af traditionel østlig og moderne vestlig indretning.

Du kan tilbyde mulige forbedringer for at opnå en oplevelse af forbedret livskvalitet,
et bedre energiflow og øget let energi-gennemstrømning i bygningen, huset eller lejligheden på baggrund af en vurdering af grundplanen.

Udføre en vurdering af hvilke områder i huset, der er mest fordelagtige at optimere i forhold til den enkelte klient og dennes ønsker.

Foretage en vurdering af den aktuelle huskonstruktionen med udgangspunkt i den individuelle bygning.

Give forslag til optimering af indretningen af den individuelle bolig, for at højne livskvalitet, trivsel og velfærd, - defineret af den enkelte klient.

Udvikle den rette kombination af indretningsprincipper for stimulering og restituering af klientens helbred og velfærd.

Optimering af butiksindretning med fokus på forbedret kundeoplevelse og salgsaktiviteter.

Dekoration og udsmykning baseret på
Feng Shui-principper.

Ansøg om studieplads

Denne uddannnelse henvender sig til den indretningsprofessionelle. Uddannelsesniveauet forudsætter, at du f.eks. har en baggrund som indretningsarkitekt, boligstylist, arkitekt eller lignende som du praktiserer. Du skal have lyst til at udvide din indretningskompetence og din nuværende faglige erfaring med en Feng Shui overbygning.

Efterår 2022 — 5 moduler i Aarhus eller København.

  • Aarhus: 05. aug., 09. sep., 30. sep., 04. nov., 02. dec.
  • København: 06. aug., 10. sep., 1. okt., 05. nov., 03. dec.
Tusind tak for din tilmelding.

Inden for kort tid bekræfter vi din tilmelding via e-mail.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen m.m., er du til enhver tid meget velkommen til at kontakte os.

På vegne af IndretningsAkademiet,

Mette Rørdam
Indretningsarkitekt, Direktør
Noget gik galt.

Pris

Engangsbetaling for hele uddannelsen:
19.500 DKK inkl. moms.

Tilmeldingen er bindende og betaling skal ske inden uddannelsen starter. Der er 14 dages fortrydelsesret.

Betaling

Når vi har modtaget din tilmelding, fremsender vi en faktura som du bedes betale.

Kontakt os

Har du spørgsmål til uddannelsen?

SE
/
DK