En inredningsskola med historia

Gå ned

IndretningsAkademiet är en privat skola för inredningsarkitekter. Skolan är baserad på 60 års erfarenhet.

IndretningsAkademiet är en modern inredningsskola med fokus på att utveckla utbildningens undervisningsmetoder och -material. Vi fäster stor vikt vid att erbjuda yrkesmässig inspiration och att det förs en dialog mellan studenterna och lärarna.

Akademisk Brevskole grundades 1956, och själva utbildningen till inredningsarkitekt anses ha börjat den 16 mars 1958. 1985 slogs Akademisk Brevskole ihop med Mønsteds Kursus, som var Danmarks största brevskola med Jørgen Sejersen som vd. Jørgen Sejersen valde dock 1992 att koncentrera sig uteslutande på Akademisk Brevskole. 2008 togs Akademisk Brevskole över av Pia Skriver Holmer.

Idag är det inredningsarkitekten Mette Rørdam som äger och driver skolan, som hon tog över 2014. 2015 bytte vi namn från Akademisk Brevskole till det mer beskrivande "IndretningsAkademiet", och skolan fick samtidigt ett helt nytt visuellt uttryck. Ambitionen är att bygga vidare på alla goda traditioner och erfarenheter från den långa historien och samtidigt utveckla skolan till en modern och inspirerande utbildning.

"Jag älskar att få folk att blomstra så att de stärker sin förmåga och utnyttjar sin fulla potential. Därför var det naturligt för mig att ta tillfället i akt att köpa IndretningsAkademiet och utveckla det till en modern inredningsskola där studenterna får de bästa förutsättningarna för att tillägna sig inredningsyrket och arbeta professionellt med olika former av inredning." – Mette Rørdam.

Skolans ledning

IndretningsAkademiet ägs och drivs av Mette Rørdam, inredningsarkitekt och vd. Hon tog över skolan 2014.

Mette Rørdam är utbildad inredningsarkitekt vid Skolen for Boligindretning, som i dag är en del av Danmarks Designskole. Hon har i mer än 30 år arbetat professionellt med inredning av butiker, bostäder, kontor, hotell, utställningsmontrar med mera, både i Danmark och i andra länder.

Innan hon tog över Akademisk Brevskole och gjorde om den till IndretningsAkademiet var Mette Rørdam examinator för hundratals examensarbeten inom inredningsarkitektutbildningen.

"För mig handlar inredning först och främst om människor och det är det synsättet jag vill föra vidare till våra studenter. Vi ska som inredningsarkitekter använda våra kunskaper om inredning så att folk trivs i sin omgivning. Det krävs både goda akademiska kunskaper och en väl utvecklad förmåga att observera, lyssna och sätta sig in i andras situation" – Mette Rørdam.

Medarbetare

Skolans ledning, lärare och examinatorer är alla utbildade arkitekter eller inredningsarkitekter.

Helle Moos

Arkitekt cand. Arch., Grafisk formgivare och coach.

Helle har arbetat på Indretningsakademiet sedan 2015 som grafisk formgivare och digitaliserare av allt material.

Hon är nu anställd här som lärare och som kontaktperson tar hon hand om alla elevernas uppgifter, ger betyg och kommentarer.Helle kan kontaktas måndag-onsdag-torsdag 10-16 och fredag ​​10-14.

E-post: helle@indretningsakademiet.dk
Telefon:   +45 29 41 93 43

Externa examinatorer

Examensprojekten bedöms av externa examinatorer som är utbildade arkitekter och inredningsarkitekter.

Övriga medarbetare

Skolan anlitar också ett antal konsulter av olika slag, bland annat för IT-stöd, kommunikation och design.

Zandra, IndretningsAkademiet
Zandra Ernebro

Efter att Zandra slutfört sina sångstudier på den välkända skolan Musicians Institute (MI) i Hollywood, CA, började hon jobba som frilanssångerska 2008.

Med en stark passion för sång och musik utvecklade hon snart en ännu starkare passion för inredning och arkitektur, och utbildade sig därför till inredningsarkitekt 2017.

Zandra jobbar nu även deltid som ”Social Media Editor” hos IndretningsAkademiet och sköter skolans sociala medier så som Instagram och Facebook. Där kan man finna både inspiration till inredning och studier, men också kontakta henne, om man har frågor eller dyl.

Kontakta Zandra: tel: +46 0739 687 340, e-post:
Zandra.ernebro@gmail.com

Läs vår integritetspolicy

Integritetspolicy

Läs våra
regler och villkor

Regler och villkor

SE
/
DK